Няма да има обезщетения за вреди при отменени административни актове

Левицата настояваше да се разшири обхватът на отговорността, която носят държавата и общините за вреди от отменени или обявени за нищожни нормативни актове Без разискване депутатите отхвърлиха на първо четене предложените от БСП промени в Закона за отговорността на държавата и общините. Левицата предлагаше да се разшири обхватът на отговорността, която носят държавата и общините за вреди, причинени от действието на отменени или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, информира БНР. Промяната е необходима, за да се преодолее последици от тълкувателно решение от 2016 г. на Върховния административен съд, според което вредите, причинени на граждани или на юридически лица при или по повод изпълнението на подзаконов нормативен акт в периода, преди той да бъде обявен за нищожен или незаконосъобразен, не подлежат на обезщетение. Крум Зарков обясни, че при вреди от незаконен акт, който е още в действие, няма да има обезщетение. "Това не само противоречи на духа на самия Закон за отговорност на държавата, но и на член 7 от Конституцията, според който всеки гражданин, претърпял такива вреди, трябва да бъде обезщетен, то противоречи и до голяма степен на здравия разум", коментира депутатът. Втората група предложения бяха свързани с даване на гаранции за вътрешноправна защита при причиняване на вреди заради нарушения на Конвенцията по правата на човека. Според левицата така ще се намалят разходите на лицата, търсещи обезщетения и ще се намали броя на жалбите срещу България в Европейския съд по правата на човека, а оттам и на осъдителните присъди. Деутатите приеха, на първо четене, Законопроект за защита на търговската тайна, внесен от правителството. В мотивите на вносителя е посочено, че сега в нашето законодателство търговската тайна не се счита за интелектуална собственост и не е защитена като такава. В този смисъл, няма правила за обезщетения при нарушения. С въвеждането им се дава гаранция за конкурентоспособност на българския бизнес, а правната закрила на търговската тайна се привежда в съответствие с европейското законодателство. От БСП обявиха, че ще се въздържи от подкрепа заради непрецизната дефиниция за търговска тайна, която според тях би довела до противоречива съдебна практика. Според Пенчо Милков дефиницията не дава точна представа хората да разберат какво е търговска тайна. Лицето, което претендира, че създава някакъв продукт, за да го защити, трябва да доказва, че това, което създава има търговски характер и държи точно поради тайният му характер". По думите на редседателя на Правната комисия в парламента Данаил Кирилов "материята е такава, че тук има по голяма гъвкавост на формите на доказване". Днес депутатите ще гласуват и включване на допълнителни законопроекти на БСП и на управляващите за директно разискване. Искрен Веселинов от "Обединени патриоти" и Емил Христов от ГЕРБ внасят предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Левицата настоява да се разшири възможността за гражданите да търсят обезщетение за нарушения на не само някои, но на всички права, които са гарантирани с Европейската конвенция за правата на човека. Поправките, внесени от "Обединени патриоти", предвиждат създаване на специално звено към общините, което да се грижи за обществения ред. Измененията се внасят повторно, след като преди месеци бяха оттеглени заради острата реакция на ДПС, които заподозряха, че контролните звена ще са наказателни отряди, които ще се използват и по време на избори.

Допълнителна информация