„Асарел-Медет“ ще похарчи 100 млн. евро за обратно изкупуване на акции

Целта е изкупване на до 14,7% от собствения капитал Българската компания за добив на мед „Асарел-Медет“ търси одобрението на акционерите си за програма за обратно изкупуване на акции на стойност до 100,5 милиона евро, като целта е изкупване на до 14,7% от собствения ѝ капитал. Акционерите на дружеството ще гласуват по предложението на среща, насрочена за 15 февруари, става ясно от поканата, вписана в Търговския регистър. Предложението предвижда изкупуване до 591,240 собствени акции в ценовия диапазон между 170 и 200 евро. Базираната в Панагюрище „Асарел Медет“, за която работят около 1200 служители, е създадена през 1991 г. През юни 1999 г. дружеството бе придобито от „Асарел-Инвест” - акционерно дружество, което е собственост на акционерно дружество VA Copper Invest - дъщерно дружество на австрийската VA Intertrading. Според последните налични данни от Търговския регистър базираната в Малта компания VA Copper Invest притежава 67,91%-ен дял в „Асарел-Медет“ в края на 2017 г.

Допълнителна информация